Videnskabernes Selskab

Videnskabernes Selskab

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab er en mere end 275 år gammel, privat organisation, som har til formål at styrke den grund- og tværvidenskabelige forskning og forståelse i Danmark.

Det ske bl.a. ved at være mødested for landets fremmeste forskere, ved at samarbejde med politikere om fremtidens danske forskningsvilkår, og ved at formidle viden om forskning til offentligheden.

Konkret arbejder Selskabet med at formidle til offentligheden  ved to gange om året at arrangere en stor offentlig forelæsning med en nobelpristager - støttet fra Novo Nordfisk Fonden. Desuden  holder prominente danske forskere 12 gange om året foredrag, der er offentligt tilgængelige, ligesom der arrangeres andre foredragsaftener, hvor aktuelle prismodtagerne fortæller om deres forskning.

I 2012 har Selskabet desuden startet en tilsvarende serie med store to årlige forelæsninger med internationale fremragende forskere inden for humaniora og samfundsfag.

Selskabet samarbejder med tilsvarende akademier verden over, med internationale organisationer og med danske myndigheder. Hvert år udgiver selskabets Forskningspolitiske Udvalg en hvidbog, der giver anbefalinger til hvordan aktuelle problemstillinger i den danske forskningsverden kan løses. Med den som baggrund arrangerer selskabet hvert år et forskningspolitisk årsmøde, hvor topforskere og universitetsledelser, personer fra erhvervsliv og de store fonde samt embedsmænd og politikere debatterer udvalgets anbefalinger.

Videnskabernes selskab bestyrer adskillige legater, ligesom bestyrelsen for Carlsbergfondet vælges mellem dets medlemmer.

Endelig udgiver Videnskabernes Selskab videnskabelige publikationer på eget forlag.
  
Videnskabernes Selskab blev stiftet i 1742 og har HM Dronning Margrethe som protektor.

Kort og godt

Adresse

H.C. Andersens Boulevard 35
1553 Copenhagen V

Region

Hovedstaden

Telefon

33435300