Vipperød Lokalforum

Vipperød Lokalforum

Lokalforening for by og borgere

Vipperød Lokalforum er en foreningen, hjemmehørende i Holbæk kommune.

Foreningens formål er at:

Samordne borgernes indflydelse på den byplanmæssige, sociale og miljømæssige udvikling i Vipperød by og omegn og varetage borgernes fælles interesser, så Vipperød bliver en attraktiv by at bo og leve i for alle borgere.

Stimulere til interesse om hvorledes vores by og egn skal udvikles i et bæredygtigt perspektiv.

Informere, oplyse og styrke den demokratiske debat om forhold der har betydning for byens borgere, trivsel og aktive liv.

Støtte og igangsætte aktiviteter og initiativer der kan samle byens borgere i positive fællesskaber.

Kort og godt

Adresse

FIskervænget 12
4390 Vipperød

Region

Sydsjælland, Lolland og Falster

Telefon

26215899

Mere information