Videnskabsteater

Videnskabsteater

I forbindelse med Forskningens Døgn udbyder Videnskabsteatret fem forskellige teaterforestillinger. Videnskabsteatret arbejder kunstnerisk målrettet ud fra en ambition om at skabe et formsprog, der kan fortælle de uudtalte historier, der ”gemmer” sig i et bestemt videnskabeligt materiale. Et formsprog vi gennem vores erfaringer udvikler og forfiner i teatrets nye produktioner.

”Lev livet med stil”– om livsstil, sundhed og tværfaglighed

Sundhed er grundlæggende for, at vi som mennesker kan leve det liv, vi ønsker at leve, og vores fysiske og psykiske velvære er med til at sikre et langt liv med god livskvalitet.

Forestillingen “Lev livet med stil” motiverer tilskuerne til at reflektere over egen livsstil og sundhed. Med viden fra en række videnskabelige felter styrker forestillingen den enkeltes viden om sundhed og forståelse for det fælles ansvar og betydningen af livsstil i et samfundsperspektiv. De idealiserede fremstillinger af krop, sundhed og livsstil, vi dagligt konfronteres med, udfordres her af sundheds- og livsstilsforskningens resultater og perspektiver. Der tages udgangspunkt i det brede sundhedsbegreb, hvor aspekter som samvær, sociale fælleskaber og livskvalitet behandles på lige fod med faktorer som motion og kost.

“Lev livet med stil” er en forestilling, der med humor og alvor kommer omkring sundhed og livsstil på celle, individ og samfundsniveau.

Varighed: 150 min. inkl. pause.
Medvirkende: 2 forskere fra Københavns Universitet, 1 skuespiller, 1 danser, 2 musikere og 1 tekniker.
Scenekrav: 10 x 7 meter, 4 meter loftshøjde, 400 volt udtag, mørklægning.
Pris: 49.000 kr. ekskl. moms og transport.

Kontakt: Videnskabsteatret: Dorthe Bille, Tlf: 28781121, E-mail:  bille@videnskabsteatret.dk. http://www.videnskabsteatret.dk/

”Evidens” – om forebyggelse med statiner, kolesterolnedsættende medicin

Forskningsformidlings-arrangementet “Evidens" synliggør gennem teater og forelæsning den kamp på tro og værdier, som udspilles i og omkring forskningsbaseret viden.

Når 600.000 danskere får kolesterolnedsættende medicin, ikke fordi de er syge, men fordi der er evidens for, at det forebygger sygedomme, er det ikke blot vores sunde fornuft og tro på os selv, som bliver sat på prøve, men også vores tro på videnskaben.

Forestillingen “Evidens” undersøger og udfordrer, hvordan vidensamfundet påvirker vores adfærd og oplevelse af at være et sundt og rask menneske.

Varighed: 90 min.
Medvirkende: 3 forskere fra Københavns Universitet, 1 skuespiller, 1 danser, 1 musiker og 1 tekniker.
Scenekrav: 10 x 7 meter, 4 meter loftshøjde, 400 volt udtag, mørklægning.
Pris: kr. 56.000 ekskl. moms og transport.

Kontakt: Videnskabsteatret: Dorthe Bille, Tlf: 28781121, E-mail: bille@videnskabsteatret.dk. http://www.videnskabsteatret.dk/

”Vis mig din hjerne, og jeg skal sige dig, hvem du er” – viden om hjernen

Et videnskabsteaterarrangement der giver indsigt i den nyeste hjerneforskning. Arrangementet bringer deltagerne tæt på, hvad det vil sige at være forsker, hvad er forskerens egen tilgang til sin forskning, og hvilke perspektiver gør sig gældende for denne forskning.

Det er hjernen, der kommer i rampelyset, og deltagerne kan bl.a. blive klogere på sygdomme som Alzheimers og epilepsi, og om man kan se personligheden på billeder af hjernen. I “Vis mig din hjerne, og jeg skal sige dig, hvem du er” bliver fem forskellige emner om hjernen foldet ud for publikum – fortalt gennem forskere og skuespillere. Forelæsning blandes på den måde med musik, teater og debat, så de store spørgsmål om vores komplicerede hjerne bliver lyslevende.

Varighed: 150 min. inkl. pause.
Medvirkende: 6 hjerneforskere fra Rigshospitalet, 2 skuespillere, 2 musikere og 1 tekniker.
Scenekrav: 10 x 7 meter, 4 meter loftshøjde, 400 volt udtag, mørklægning.
Pris: 54.000 kr. ekskl. moms og transport.

Kontakt: Videnskabsteatret: Dorthe Bille, Tlf: 28781121, E-mail: bille@videnskabsteatret.dk. http://www.videnskabsteatret.dk/

”Fedme og diabetes” – er det blot et spørgsmål om livsstil – Viden om fedme og diabetes

Hvad er grunden til, at vi bliver overvægtige og får diabetes? Ofte peger omverdenens forklaringer i forskellige retninger: Handler fedme om, hvad vi putter i munden, det vil sige vores miljø, eller handler det om vores arvemasse? Og må man blande sig i, hvordan andre vælger at leve deres liv?

Spørgsmålene er mange, og forskere verden over søger efter svar på disse spørgsmål. Ved dette arrangement får publikum indblik i, hvad det er for perspektiver og tanker, der sætter retningen for forskningen i fedme og diabetes.

Varighed: 90 min.
Medvirkende: 2 forskere fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, 2 skuespillere, 1 danser, 2 musikere og 2 teknikere.
Scenekrav: 10 x 7 meter, 4 meter loftshøjde, 400 volt udtag, mørklægning.
Pris: kr. 51.000 ekskl. moms og transport.

Kontakt: Videnskabsteatret: Dorthe Bille, Tlf: 28781121, E-mail: bille@videnskabsteatret.dk. http://www.videnskabsteatret.dk/

”Pyramidens hemmeligheder” - viden om det psykiske arbejdsmiljø

Hvordan kan konflikter forstås og håndteres? I dette arrangement viser skuespillet og musikken, hvordan vi kan fare vild, og hvordan vi kan finde vej ud igen. Hvordan kan vi begribe og forstå konflikter, og hvilke måder er det bedst at handle på? Er alle konflikter grundlæggende ens, eller skal vi forstå og dermed håndtere dem forskelligt? Hvordan agerer vi i egne konflikter, og hvordan kan vi gribe ind og mægle i andres?

Når adrenalinniveauet begynder at stige, og fantasien spiller os et puds, kan det være vanskeligt at finde ind til, hvor og hvordan konflikter kan løses. Dette arrangement giver ikke blot indsigt, men også redskaber til at agere og skabe løsninger i et konfliktramt miljø.

Varighed: 90 min.
Medvirkende: Arbejdslivsforsker: Liv Starheim, 1 skuespiller, 1 musiker og 1 tekniker.
Scenekrav: 10 x 7 meter, 4 meter loftshøjde, 400 volt udtag, mørklægning.
Pris: kr. 32.000 ekskl. moms og transport.

Kontakt: Videnskabsteatret: Dorthe Bille, Tlf: 28781121, E-mail: bille@videnskabsteatret.dk. http://www.videnskabsteatret.dk/