Arrangørprofiler

Thorvaldsens Museum

Thorvaldsens Museum er det eneste sted i verden, hvor du samlet kan se alle værker af billedhuggeren Bertel Thorvaldsen (1770-1844), Danmarks første verdensstjerne. Gå på opdagelse i Bindesbølls særprægede bygning fra 1848 og se også Thorvaldsens omfattende maleri- og antiksamling.
Thorvaldsens Museum

Thorvaldsens Museum

Thorvaldsens Museum er det eneste sted i verden, hvor du samlet kan se alle værker af billedhuggeren Bertel Thorvaldsen (1770-1844), Danmarks første verdensstjerne. Gå på opdagelse i Bindesbølls særprægede bygning fra 1848 og se også Thorvaldsens omfattende maleri- og antiksamling.

Thorvaldsens Museum viser det omfattende livsværk af gips- og marmorskulpturer af Bertel Thorvaldsen, Danmarks første verdensstjerne.  Bertel Thorvaldsens private samlinger indeholder både hans egne og andres værker. Se hovedværker i den danske guldalderkunst og international malerkunst fra 1800-tallet eller dyk ned i tusindvis af genstande fra den græske, romerske og egyptiske antikke verden. Rammerne er M. G. Bindesbølls farverige og særprægede arkitektur fra 1848 skabt særligt til Thorvaldsens værker. Indtil  5. juni vises desuden særudstillingen At gøre en god figur – billedhuggeren Gottfred Eickhoff. 

Kort og godt

Adresse

Bertel Thorvaldsens Plads 2
1213 København K

Region

Hovedstaden

Telefon

33321532

Nyborg Slot/Østfyns Museer

Nyborg Slot er Danmarks ældst bevarede kongeborg grundlagt omkring 1170. Den har dannet rammen om Danehoffet og fungerede som residensslot for kongerne i første del af 1500-tallet, da Nyborg blev landets første egentlige hovedstad.
Nyborg Slot/Østfyns Museer

Nyborg Slot/Østfyns Museer

Nyborg Slot er Danmarks ældst bevarede kongeborg grundlagt omkring 1170. Den har dannet rammen om Danehoffet og fungerede som residensslot for kongerne i første del af 1500-tallet, da Nyborg blev landets første egentlige hovedstad.

Sammen med Borgmestergården iscenesætter det hele de byrum som kongerne skabte til iscenesættelse af kongemagten efter indførelsen af Reformationen i Danmark. Her fortælles historien om Nyborg som Danmarks Riges Hjerte, politisk, militært og infrastrukturelt knudepunkt, der har bundet Danmark sammen i mere end 800 år.

Nyborg Slot & Borgmestergården er en afdeling under Østfyns Museer.

Foto: Østfyns Museer.

Kort og godt

Adresse

Slotsgade 34
5800 Nyborg

Region

Syddanmark

Telefon

23962076

Mere information

Naturvidenskabernes Hus

Naturvidenskabernes Hus er et non-profit udviklings- og besøgscenter. Vi udvikler anvendelsesorienteret og autentisk undervisning, der skal inspirere flere unge til at vælge en uddannelse inden for naturvidenskab og teknologi til gavn for erhvervslivet, samfundet og en fælles bæredygtig fremtid.
Naturvidenskabernes Hus

Naturvidenskabernes Hus

Naturvidenskabernes Hus er et non-profit udviklings- og besøgscenter. Vi udvikler anvendelsesorienteret og autentisk undervisning, der skal inspirere flere unge til at vælge en uddannelse inden for naturvidenskab og teknologi til gavn for erhvervslivet, samfundet og en fælles bæredygtig fremtid.

Vi bygger bro mellem uddannelse og erhvervsliv og understøtter lærere i at gennemføre nyskabende undervisning i naturvidenskab og teknologi. Sammen inspirerer vi børn og unge til at blive dygtige, nysgerrige og opfindsomme.

Kort og godt

Adresse

P E Eriksens Vej 1
8850 Bjerringbro

Region

Midtjylland

E-mail

Telefon

22253981

Mere information

Aarhus Universitet

Aarhus Universitet (AU) er blandt verdens 10 bedste universiteter grundlagt inden for de seneste 100 år og har en lang tradition for partnerskaber med nogle af verdens bedste forskningsinstitutioner og universitetsnetværk.
Aarhus Universitet

Aarhus Universitet

Aarhus Universitet (AU) er blandt verdens 10 bedste universiteter grundlagt inden for de seneste 100 år og har en lang tradition for partnerskaber med nogle af verdens bedste forskningsinstitutioner og universitetsnetværk.

Aarhus Universitet blev grundlagt i 1928 og er i dag i den absolutte verdenselite på flere forskningsfelter.

Aarhus Universitet (AU) er blandt verdens 10 bedste universiteter grundlagt inden for de seneste 100 år og har en lang tradition for partnerskaber med nogle af verdens bedste forskningsinstitutioner og universitetsnetværk.

Gennem  samarbejde med myndigheder og erhvervsliv har AU et stærkt engagement i samfundsudviklingen.

AU har som mål at bidrage til at løse de globale og komplekse udfordringer, som verden står over for. Derfor tilstræber universitetet at forene forskernes høje faglighed med samarbejde på tværs af faggrænser for at kombinere forskning på nye måder.

Det sker i tæt kontakt med verden omkring os og skaber grundlag for, at universitetet er internationalt konkurrencedygtigt inden for forskning, uddannelser, talentudvikling og videnudveksling.

Kort og godt

Adresse

Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

Region

Midtjylland

E-mail

Telefon

30698081

Mere information

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital er et af Region Hovedstadens fire akuthospitaler.
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital er et af Region Hovedstadens fire akuthospitaler.

Vi vil konstant udvikle nye og bedre behandlingstilbud. Derfor prioriterer vi forskning meget højt og bruger mange kræfter på at skabe et unikt og levende forskningsmiljø, hvis resultater giver genlyd internationalt - og belønnes herhjemme. Forskning i dag skal føre til forebyggelse, diagnostik og behandling i morgen.

Læs mere om forskning på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i vores webmagasin VIDEN+ på videnplus.nu

Kort og godt

Adresse

Bispebjerg Bakke 23
2400 København NV

Region

Hovedstaden

Telefon

20310218

Skive Sundhedshus

Skive Sundhedshus danner rammen om sundhedstilbud fra Skive Kommune, Regionshospitalet Skive samt praktiserende læger
Skive Sundhedshus

Skive Sundhedshus

Skive Sundhedshus danner rammen om sundhedstilbud fra Skive Kommune, Regionshospitalet Skive samt praktiserende læger

I Skive Sundhedshus findes der hospitalsafdelinger, kommunale tilbud og genoptræning samt flere praktiserende læger.

Skive Sundhedshus rummer mange relevante tilbud til de lokale borgere og herudover flere højtspecialiserede hospitalsfunktioner som Fertilitetsklinikken og Neurorehabiliteringen.

Regionshospitalet Skive* har derudover blandt andet tre ambulatorier (Hjerte, Lunge og Diabetes), røntgenafdeling, blodprøvetagning, jordemoderkonsultation og Akutklinik i Sundhedshuset.

Skive Kommune har flere forskellige afdelinger placeret i Sundhedshuset heriblandt Sundhedscenter Skive, som blandt andet tilbyder genoptræning, KRAM-tilbud og meget mere. Kommunens Pleje & Omsorgsafdeling, Myndighedsafdeling og Sygeplejeklinik har også til huse i Skive Sundhedshus.

Blandt de mange andre tilbud rummer Sundhedshuset lægevagt, tre alment praktiserende læger og en specialiseret Hudklinik.

* Regionshospitalet Skive er en del af Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenheden er den næststørste af fem hospitalsenheder i Region MIdtjylland. Enheden blev dannet d. 1. april 2011 gennem en sammenlægning af Regionshospitalerne i Viborg, Silkeborg, Skive samt Hammel Neurocenter.

 

Kort og godt

Adresse

Resenvej 25
7800 Skive

Region

Midtjylland

Telefon

23818461

Favrskov Kommune

Favrskov Kommune er dannet af Hadsten, Hammel, Hinnerup, Hvorslev og sognene Granslev, Houlbjerg og Laurbjerg fra den tidligere Langå Kommune.
Favrskov Kommune

Favrskov Kommune

Favrskov Kommune er dannet af Hadsten, Hammel, Hinnerup, Hvorslev og sognene Granslev, Houlbjerg og Laurbjerg fra den tidligere Langå Kommune.

Kort og godt

Adresse

Skovvej 20
8382 Hinnerup

Region

Midtjylland

Telefon

89641010

Mere information

Niels Bohr Institutet

Niels Bohr Institutet varetager forskning og undervisning i fysik, astronomi mv. ved Københavns Universitet
Niels Bohr Institutet

Niels Bohr Institutet

Niels Bohr Institutet varetager forskning og undervisning i fysik, astronomi mv. ved Københavns Universitet

Kort og godt

Adresse

Blegdamsvej 17
2100 København Ø

Region

Hovedstaden

Telefon

40323553

Mere information

Viborg Museum

Viborg Museum er et kulturhistorisk museum, som har Viborg Kommune som ansvarsområde. Vi forsker og formidler i Viborgs historie gennem mere end 10.000 år.
Viborg Museum

Viborg Museum

Viborg Museum er et kulturhistorisk museum, som har Viborg Kommune som ansvarsområde. Vi forsker og formidler i Viborgs historie gennem mere end 10.000 år.

Kort og godt

Adresse

Hjultorvet 4
8800 Viborg

Region

Midtjylland

E-mail

Telefon

61897872

Mere information

Videnskabernes Selskab

Videnskabernes Selskab er en privat organisation med 250 indenlandske medlemmer. Selskabet virker for at styrke den grundvidenskabelige forskning i Danmark ved bl.a. at være mødested for landet fremmeste forskere og udbringe viden om forskning til offentligheden.
Videnskabernes Selskab

Videnskabernes Selskab

Videnskabernes Selskab er en privat organisation med 250 indenlandske medlemmer. Selskabet virker for at styrke den grundvidenskabelige forskning i Danmark ved bl.a. at være mødested for landet fremmeste forskere og udbringe viden om forskning til offentligheden.

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab virker for at styrke videnskabens stilling i Danmark og for at fremme tværvidenskabelig forståelse. Det fungerer som samarbejdsorgan og mødested for fremtrædende forskere fra alle områder af grundvidenskabelig forskning fra hele landet.

Videnskabernes Selskab samarbejder med tilsvarende akademier verden over, med internationale organisationer og med danske myndigheder. Det Forskningspolitiske Udvalg i Videnskabernes Selskab (FPU) arrangerer hvert år et forskningspolitisk årsmøde. Forud for mødet har udvalget udgivet en Hvidbog, som kan hentes på Selskabets hjemmeside, og med udgangspunkt i den mødes universitetsfolk, både forskere og ledelse, personer fra erhvervsliv og de store fonde samt embedsmænd og politikere for at debattere et aktuelt emne. FPU svarer desuden på høringsbreve og indstiller kandidater til forskningsrådene og andre embeder.

Videnskabernes Selskab udgiver videnskabelige publikationer på eget forlag.
Selskabet søger bl.a. gennem alment forståelige offentlige foredrag af høj kvalitet at udbrede forståelse for videnskabelig forsknings natur og betydning.

Forskningsformidlingsudvalget arrangerer en foredragsrække på 12 årlige foredrag samt foredragsaftener, hvor aktuelle prismodtagerne får lov til at fortælle om deres forskning. To gange om året arrangerer Selskabet med støtte fra Novo Nordfisk Fonden en Nobel Laurate Lecture, som er en stor offentlig forelæsning med en nobelpristager. I 2012 har Selskabet desuden startet en tilsvarende serie med store to årlige forelæsninger med internationale fremragende forskere inden for humaniora og samfundsfag.
  
Videnskabernes Selskab blev stiftet i 1742 og har HM Dronning Margrethe som protektor.

Kort og godt

Adresse

H.C. Andersens Boulevard 35
1553 København V

Region

Hovedstaden

Telefon

25360770

Museum Sønderjylland Gram Lergrav

Museum Sønderjylland, Naturhistorie og Palæontologi er Museum Sønderjyllands naturhistoriske afdeling, hvis speciale er de Sen miocæne hvaler, der findes i det 10 millioner år gamle Gram ler i Gram Lergrav. Museet rummer en af Europas største samlinger af fossile hvaler.
Museum Sønderjylland Gram Lergrav

Museum Sønderjylland Gram Lergrav

Museum Sønderjylland, Naturhistorie og Palæontologi er Museum Sønderjyllands naturhistoriske afdeling, hvis speciale er de Sen miocæne hvaler, der findes i det 10 millioner år gamle Gram ler i Gram Lergrav. Museet rummer en af Europas største samlinger af fossile hvaler.

Museum Sønderjylland Naturhistorie og Palæontologi er museets naturhistoriske afdeling, som har til opgave at udgrave, opbevare og formidle fossilerne fra det 10 millioner år gamle Gram Ler, der er eksponeret i den gamle råstofgrav, Gram Lergrav. Museet har igennem 40 år opbygget en af Europas største samlinger af fossile hvalknogler, samt ekspertise indenfor konservering og bevaring af fossilt knoglemateriale.

Afdelingens beliggenhed tæt på Gram Lergrav, der er fundstedet for de fossile hvalknogler, samt dets udstilling om fossilerne fra Gram leret giver afdelingen en stor formidlingsmæssig fordel, der yderligere underbygges af, at museet opfordrer afdelingens gæster til selv at gå på fossiljagt i Gram lergrav. Således har det indenfor de sidste mange år været afdelingens gæster, der har leveret fine fund til museet og til videnskaben. På den måde er vi alle blevet klogere på, hvad der rørte sig i havet over Syd- og Sønderjylland for ca. 10 millioner år siden.

Kort og godt

Adresse

Museum Sønderjylland- Naturhistorie og Palæontologi Lergravsvej 2
6510 Gram

Region

Syddanmark

Telefon

51164870

Campus Slagelse

Campus Slagelse er et samarbejde mellem Syddansk Universitet, Erhvervsakademi Sjælland, University College Sjælland og Slagelse Kommune. Over de kommende år skal stationsområdet midt i Slagelse forvandles til et levende campusområde med mere end 3000 studerende.
Campus Slagelse

Campus Slagelse

Campus Slagelse er et samarbejde mellem Syddansk Universitet, Erhvervsakademi Sjælland, University College Sjælland og Slagelse Kommune. Over de kommende år skal stationsområdet midt i Slagelse forvandles til et levende campusområde med mere end 3000 studerende.

Kort og godt

Adresse

Sdr. Stationsvej 26
4200 Slagelse

Region

Sjælland

Telefon

30 44 05 67

Mere information

VerdensKulturCentret

VerdensKulturCentret er et bydækkende kulturhus med fokus på mangfoldighed og interkultur.
VerdensKulturCentret

VerdensKulturCentret

VerdensKulturCentret er et bydækkende kulturhus med fokus på mangfoldighed og interkultur.

Vi er et interkulturelt midtpunkt i København, hvor tanker og idéer omsættes til handlinger, aktiviteter og events. Vores samarbejdspartnere er kunstnere, organisationer og foreningsliv. VerdensKulturCentret er den naturlige aktør og samarbejdspartner, når vi i København taler interkultur.

Kort og godt

Adresse

Nørre Allé 7
2200 København N

Region

Hovedstaden

E-mail

Telefon

23297906

Mere information

Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne

Stadsbiblioteket i Lyngby er byens kulturelle centrum. Det er her, du finder viden, oplevelser og inspiration.
Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne

Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne

Stadsbiblioteket i Lyngby er byens kulturelle centrum. Det er her, du finder viden, oplevelser og inspiration.

Kort og godt

Adresse

Lyngby Hovedgade 28
2800 Kgs.Lyngby

Region

Hovedstaden

E-mail

Telefon

21199079

Mere information

Liberal Alliance Vestsjælland

Lokalafdeling af Liberal Alliance
Liberal Alliance Vestsjælland

Liberal Alliance Vestsjælland

Lokalafdeling af Liberal Alliance

Kort og godt

Adresse

Sct. Mikkelsgade 18B 2th
4200 Slagelse

Region

Sjælland

Telefon

53651916

Opfinderrådgivningen, Teknologisk Institut

Opfinderrådgivningen er til for alle borgere, der bor i Danmark og er en del af erhvervsfremmesystemet. Vi hjælper dig med at skabe, validere og kommercialisere dine ideer og opfindelser.
Opfinderrådgivningen, Teknologisk Institut

Opfinderrådgivningen, Teknologisk Institut

Opfinderrådgivningen er til for alle borgere, der bor i Danmark og er en del af erhvervsfremmesystemet. Vi hjælper dig med at skabe, validere og kommercialisere dine ideer og opfindelser.

Vores foretrukne forretningsmodel er at hjælpe dig med at licensere din idé til en eksisterende virksomhed. Vi er eksperter i licensering.

Opfinderrådgivningen hører hjemme på Teknologisk Institut, som har åbnet idé- og modelværkstedet Fablab TI på adressen, Rådgivningen er fortrolig og gratis.

Opfinderrådgivningen er finansieret af Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Kort og godt

Adresse

Gregersensvej 1F
2630 Taastrup

Region

Hovedstaden

Telefon

72202959

Mere information

Det Frie Forskningsråd

Det Frie Forskningsråd er et uafhængigt råd, som består af fem faglige forskningsråd og en bestyrelse. Det Frie Forskningsråd finansierede i 2016 cirka 386 banebrydende forskningsidéer for en samlet sum af knap 1 mia. kr. Rådets midler udbydes i fri national konkurrence uden tematiske eller faglige begrænsninger.
Det Frie Forskningsråd

Det Frie Forskningsråd

Det Frie Forskningsråd er et uafhængigt råd, som består af fem faglige forskningsråd og en bestyrelse. Det Frie Forskningsråd finansierede i 2016 cirka 386 banebrydende forskningsidéer for en samlet sum af knap 1 mia. kr. Rådets midler udbydes i fri national konkurrence uden tematiske eller faglige begrænsninger.

Det Frie Forskningsråd finansierer forskningsprojekter, der opstår på forskernes eget initiativ baseret på forskernes egne, originale idéer. Ved at investere i grundforskning såvel som anvendt forskning inden for alle videnskabelige discipliner på baggrund af kriterier om excellence og originalitet søger rådet at styrke vækstlagene i dansk forskning. Rådet ønsker med sin støtte at bidrage til at skabe de bedst mulige vilkår for nybrud og vidensudvikling i forskningen.

Med ambitionen om excellence og originalitet i forskningen følger fordringen om et tæt samspil med internationale elitemiljøer. Rådet yder således støtte med henblik på at øge og fastholde danske forskeres deltagelse i internationale videnskabelige netværk og fora for vidensproduktion.

Det Frie Forskningsråd yder desuden forskningsfaglig rådgivning til Folketinget, uddannelses- og forskningsministeren og andre, der ønsker at rekvirere råd.

Kort og godt

Adresse

Asylgade 7
5000 Odense C

Region

Syddanmark

E-mail

Telefon

72318465

Ingeniørforeningen i Danmark, Viborg/Skive

Ingeniørforeningen i Danmark, Viborg/Skive afdelingen.
Ingeniørforeningen i Danmark, Viborg/Skive

Ingeniørforeningen i Danmark, Viborg/Skive

Ingeniørforeningen i Danmark, Viborg/Skive afdelingen.

Afdelingens opgave er at virke for IDAs formål lokalt og at gennemføre mindre fagtekniske arrangementer samt kollegiale og sociale arrangementer for afdelingens medlemmer.

 

 

Kort og godt

Adresse

Kalvebod Brygge 31-33
1780 København V

Region

Midtjylland

Telefon

30103208

Suffragetten

Suffragetten er et mad- og kulturhus i indre by i København
Suffragetten

Suffragetten

Suffragetten er et mad- og kulturhus i indre by i København

Kort og godt

Adresse

Rosengården 12
1174 København K

Region

Hovedstaden

Telefon

61273827

Mere information

Forsamlingshuset i Mygind

Mygind Kultur og Forsamlingshus
Forsamlingshuset i Mygind

Forsamlingshuset i Mygind

Mygind Kultur og Forsamlingshus

Mygind Kultur og Forsamlingshus er det samlende punkt i den lille by på Djursland i sog og fest og hvor vi bliver klogere end vi var....

Kort og godt

Adresse

Gammel Oustrupvej 2
8544 Mygind

Region

Midtjylland

Telefon

22813318

Mere information