Del din viden

Del din viden

Bestil en Forsker er et initiativ under Forskningens Døgn. Ordningen giver alle mulighed for at få besøg af en forsker i løbet af den uge, hvor Forskningens Døgn løber af stablen.

Hvad er Bestil en Forsker?

I Bestil en Forsker-ordningen defineres en forsker som minimum en ph.d.-studerende, en kandidat, der er ansat som videnskabelig assistent eller en person, der er ansat i en offentlig eller privat virksomhed med forskning som en af sine primære opgaver.

I 2017 blev der bestilt over 500 foredrag under Bestil en Forsker-ordningen. Det er takket være de knap 300 frivillige forskere, der gratis stillede deres tid og viden til rådighed for befolkningen.

Hvem bestiller?

Bestillerne er privatpersoner, biblioteker, foreninger, skoler, virksomheder, kommuner m.v., der kan samle et publikum på mindst 20 personer. Rekvirenterne stiller lokaler til rådighed. Du aftaler selv detaljerne med rekvirenten sekretariatet har formidlet kontakten mellem jer.

Hvad får du som forsker?

Som forsker får du ikke honorar for at holde foredrag eller indgå i Bestil en Forsker-ordningen. Men det forventes, at den, der booker et foredrag, dækker dine transportomkostninger, hvis dit ansættelsessted ikke gør det. 

Du får tilbuddet om at deltage i en formidlingsworkshop, kun for forskere med i Bestil en Forsker. Her får du gode råd til forskningsformidling generelt og mulighed for at finpudse dit foredrag. Der bliver afholdt tre workshops i 2018: I København, Aarhus og Odense. 

Er du ansat på et af landets universiteter, dækkes dine udgifter til transport i forbindelse med Bestil en Forsker-ordningen af dit universitet. Uddannelses- og Forskningsministeriet og universiteterne indgik i 2017 en aftale om dette. 

Du skal som forsker afregne dine transportudgifter på sammen måde, som du normalt vil gøre i forbindelse med dit arbejde. Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål til, hvordan du får refunderet dine transportudgifter, skal du kontakte dit universitets økonomiafdeling. 

Hvordan tilmelder du dig?

Du tilmelder dig ordningen ved, at oprette dit foredrag her 

Der vil være åbent for tilmelding af foredrag til d. 1. marts 2018.