Del din viden

Del din viden

Bestil en Forsker er et initiativ under Forskningens Døgn. Ordningen giver alle mulighed for at få besøg af en forsker i løbet af den uge, hvor Forskningens Døgn løber af stablen. Hvert år melder cirka 300 forskere sig til med et foredrag på Forskningens Døgns hjemmeside.

Hvad er Bestil en Forsker?

I Bestil en Forsker-ordningen defineres en forsker som minimum en ph.d.-studerende, en kandidat, der er ansat som videnskabelig assistent eller en person, der er ansat i en offentlig eller privat virksomhed med forskning som en af sine primære opgaver.

I 2017 blev der bestilt over 500 foredrag under Bestil en Forsker-ordningen. Det er takket være de knap 300 frivillige forskere, der gratis stillede deres tid og viden til rådighed for befolkningen.

Hvem kan bestille en forsker?

Bestillerne er privatpersoner, biblioteker, foreninger, skoler, virksomheder, kommuner m.v., der kan samle et publikum på mindst 20 personer. Rekvirenterne stiller lokaler til rådighed. Du aftaler selv detaljerne med rekvirenten sekretariatet har formidlet kontakten mellem jer.

Hvad får du som forsker?

Som forsker får man ikke honorar for at holde foredrag eller indgå i Bestil en Forsker-ordningen. Men det forventes, at den, der booker et foredrag, dækker forskerens transportomkostninger, medmindre forskerens transportudgifter bliver dækket af forskerens universitet.

Uddannelses- og Forskningsministeriet og universiteterne har indgået aftale om, at universiteterne dækker forskernes udgifter til transport i forbindelse med afholdte foredrag under Bestil en Forsker-ordningen.

Du skal som forsker afregne dine transportudgifter på sammen måde, som du normalt vil gøre i forbindelse med dit arbejde. Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål til, hvordan du får refunderet dine transportudgifter, skal du kontakte dit universitets økonomiafdeling. 

Hvordan tilmelder du dig?

Når vi åbner for tilmelding af foredrag primo december 2017, kan du her på siden finde et link til en foredragsformular, som du skal udfylde. Der vil være åbent for tilmelding af foredrag frem til ultimo februar 2018.