Del din viden

Del din viden

Bestil en Forsker er et initiativ under Forskningens Døgn. Ordningen giver alle mulighed for at få besøg af en forsker i uge 17, hvor Forskningens Døgn løber af stablen. Hvert år melder cirka 300 forskere sig til med et foredrag på Forskningens Døgns hjemmeside.

Hvad er Bestil en Forsker?

I Bestil en Forsker-ordningen defineres en forsker som minimum en ph.d.-studerende, en kandidat, der er ansat som videnskabelig assistent eller en person, der er ansat i en offentlig eller privat virksomhed med forskning som en af sine primære opgaver.

I 2016 blev der afviklet 350 forskerforedrag under Forskningens Døgn. Det takket være de knap 300 frivillige forskere, der gratis stillede deres tid og viden til rådighed for befolkningen.

Hvem kan bestille en forsker?

Bestillerne er privatpersoner, biblioteker, foreninger, skoler, virksomheder, kommuner m.v., der kan samle et publikum på mindst 20 personer. Rekvirenterne stiller lokaler til rådighed. Du aftaler selv detaljerne med rekvirenten sekretariatet har formidlet kontakten mellem jer.

Hvad får du som forsker?

Som forsker får man ikke honorar for at holde foredrag eller indgå i Bestil en Forsker-ordningen. Men det forventes, at den, der booker et foredrag, dækker forskerens transportomkostninger, medmindre forskerens transportudgifter bliver dækket af forskerens universitet.

Uddannelses- og Forskningsministeriet og universiteterne har indgået aftale om, at universiteterne dækker forskernes udgifter til transport i forbindelse med afholdte foredrag under Bestil en Forsker-ordningen.

Hvordan tilmelder du dig?

Der var åbent for tilmelding af foredrag frem til den 24. februar 2017.

Tilbud om formidlingsworkshop hos Videnskab.dk

I år er det Videnskab.dk der varetager sekretariatsfunktionen for Bestil en forsker-initiativet. Når du har tilmeldt dig Bestil en Forsker-ordningen, vil du blive inviteret til at deltage i en formidlingsworkshop. Der afholdes to workshops – en i København og en i Aarhus. Workshoppen sætter fokus på forskningsformidling, udover en masse gode råd og formidlingsredskaber, vil du også få anledning til at finpudse dit foredrag.