Del din viden

Del din viden

Vil du gerne formidle din forskning til nye målgrupper? Så er Bestil en Forsker-ordningen noget for dig.

Bestil en Forsker er Forskningens Døgns mest succesfulde initiativ. Hvert år bliver der bestilt omkring 500 foredrag gennem ordningen. Det er takket være de cirka 300 forskere, der hvert år gratis stiller deres tid og viden til rådighed for den brede befolkningen.  

Frist for oprettelse af foredrag er 29. februar 2020. Opret dit foredrag her

3 grunde til at være med

  • Du får mulighed for, at dele din viden med de mennesker som din forskning handler om eller som den berører 
  • Du kan inspirere og være med til at få mere videnskabelig fakta ind i den offentlige debat
  • Du kan blive udfordret og få nye perspektiver på din forskning

Foredragets indhold

Der er ingen emner der er for store, for små eller for komplekse. Det vigtigste er, at du har noget på hjertet, som du brænder for at dele. Du bestemmer selv hvor mange foredrag du vil stille op med, hvor mange gange i løbet af ugen du vil holde dit foredrag samt i hvilke regioner du vil udbyde det i.

Vi gemmer dine kontaktoplysninger og foredragsbeskrivelse på hjemmesiden, sådan at du det efterfølgende år let kan aktivere dit foredrag igen. I december eller januar kontakter vi dig, med henblik på at stille op igen. Du kan selvfølelig vælge at springe over og du kan til en hver tid vælge at få slettet dine kontaktoplysninger og foredragsbeskrivelse.

Hvem bestiller?

Rekvirenterne af foredrag er en meget bred gruppe, der spænder fra alt fra privatpersoner, biblioteker, foreninger og virksomheder til uddannelsesinstitutioner, kommuner og skoler, der kan samle et publikum på mindst 20 personer. Mange af rekvirenterne har tidligere benyttet ordningen. Rekvirenterne stiller lokaler til rådighed. Du aftaler selv detaljerne med rekvirenten efter sekretariatet har formidlet kontakten mellem jer.

Hvad får du som forsker?

I Bestil en Forsker-ordningen defineres en forsker som minimum en ph.d.-studerende, en kandidat, der er ansat som videnskabelig assistent eller en person, der er ansat i en offentlig eller privat virksomhed med forskning som en af sine primære opgaver.

Som forsker får du ikke honorar for at holde foredrag eller indgå i Bestil en Forsker-ordningen. Men det forventes, at den, der booker dit foredrag, dækker dine transportomkostninger, hvis dit ansættelsessted ikke gør det.

For ansatte på landets universiteter

Er du ansat på et af landets universiteter, dækkes dine udgifter til transport i forbindelse med Bestil en Forsker-ordningen af dit universitet. Uddannelses- og Forskningsministeriet og universiteterne indgik i 2016 en aftale om dette. Du skal afregne dine transportudgifter på sammen måde, som du normalt vil gøre i forbindelse med dit arbejde. Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål til, hvordan du får refunderet dine transportudgifter, skal du kontakte dit universitets økonomiafdeling. 

For ansatte på landets professionshøjskoler

Uddannelses- og Forskningsministeriet og professionshøjskolernes direktører har i maj 2019 indgået en aftale om, at professionshøjskolerne fra 2020 dækker deres egne forskeres transportudgifter, når disse udbyder foredrag i forbindelse med Forskningens Døgns Bestil en Forsker-ordning. Forskerne skal i den forbindelse afregne deres transportudgifter på samme måde, som de normalt vil gøre i forbindelse med deres arbejde.