Bliv arrangør

Bliv arrangør

Forskningens Døgn har hvert år cirka 150 lokale arrangører, der arrangerer de cirka 500 forskellige events, men der er altid plads til flere.

Hvem kan blive arrangør?

De lokale arrangører er primært universiteter, uddannelses- og kulturinstitutioner, virksomheder, formidlings- og forskningscentre, hospitaler, offentlige institutioner og organisationer. Men alle, der har lyst til at formidle forskning, kan blive arrangør.

Som arrangør er det vigtigt, at du læser dokumentet Obligatorisk læsning for arrangører, hvor vi har samlet en række retningslinjer og praktiske oplysninger, som er vigtige for dig som arrangør at vide.

Obligatorisk læsning for arrangører

Hvad kan man lave?

Der er ingen regler for, hvilken type event man kan lave under Forskningens Døgn, men typiske event er: 

 • Foredrag og debatter
 • Rundvisninger og udstillinger
 • Forsker-talkshows
 • Forskertorve
 • Hands-on og eksperimenter
 • Science shows
 • Skoleprojekter 
 • Videnskabsteater
 • Borgermøder

Hvem er målgruppen?

Som arrangør på Forskningens Døgn bestemmer man selv, hvilken målgruppe man vil henvende sig til.

Målgruppen kan være:

 • Studerende på skoler, gymnasier o. lign.
 • Studerende ved universiteter
 • Voksne
 • Familier
 • Interessegrupper som klubber eller foreninger

Hvad får jeg ud af det?

Som arrangør kan du med et event under Forskningens Døgn sætte fokus på egen dagsorden. Det kan være lokale udfordringer, styrkepositioner eller nye tiltag, som man gerne vil informere borgere eller andre interessenter om. Det er dog et krav, at det gøres med en forskningsmæssig vinkel.

Hvilke krav er der?

Der er krav om, at eventet skal gennemføres inden for Forskningens Døgns formål, og at der formidles forskningsbaseret viden. Hermed menes viden genereret med videnskabelige metoder og gennem videnskabelige processer. Formidlingen kan forestås af forskerne selv, men også af forskerstuderende (ph.d.’er), forsknings- og kulturformidlere samt ansatte medarbejdere ved den afholdende institution/virksomhed, hvis det kan godtgøres, at det er fagligt forsvarligt.

Forskningens Døgns formål er at: 

 • Hylde forskningens helt grundlæggende element af ’nysgerrighed’
 • Etablere mødesteder for forskere og befolkning
 • Sætte fokus på, hvordan forskning og innovation er med til at løse samfundets udfordringer
 • Inddrage borgerne i forskning og skabe flere relationer mellem samfund og forskere


Det er dog tilladt, at mindre dele af eventet ikke direkte relaterer sig til forskning, så længe disse dele ligger i relation til emnet, og at de primære aktiviteter ligger inden for Forsknings Døgns formål. 

Som udgangspunkt er der krav om, at alle events skal være gratis, der kan dog gives dispensation, hvis lokaliteten er et sted, hvor der normalt tages éntre, eller hvis der er tale om ekstraordinære events. En evt. publikumsbetaling skal tydeligt fremgå af programmet og må ikke overstige de faktiske udgifter til afholdelse af eventet. Det er sekretariatet for Forskningens Døgn, der giver denne dispensation.  

Arrangørseminar

Hvert efterår afholder sekretariatet for Forskningens Døgn et arrangørseminar for nye og tidligere arrangører på Forskningens Døgn. Programmet for seminaret er forskelligt fra år til år, men der er altid masser af inspiration at hente i de mange oplæg fra nationale og internationale oplægsholdere som deltager på dagen.

I 2017 havde vi fokus på kunst og videnskab. Dagen bød på flere danske og en enkelt udenlandsk oplægsholder, som gav deltagerne et indblik i, hvordan kunst kan understøtte formidling af forskning

Se præsentationerne fra arrangørseminaret 2017

Hvordan tilmelder man sig?

Du opretter dig ved at udfylde online arrangørblanketten som du finder her

Vejledningen til hvordan du opretter en bruger- og arrangørprofil

Har du spørgsmål til processen, er du altid velkommen til at kontakte sekretariatet.