Bliv arrangør

Bliv arrangør

Vil du være med til at sætte fokus på forskning og innovation eller har du et budskab, du gerne vil ud med og en god idé til et event? Så er Forskningens Døgn noget for dig.

Hvad får du ud af det?

Som arrangør kan du med et event under Forskningens Døgn sætte fokus på egen dagsorden. Det kan være lokale udfordringer, styrkepositioner eller nye tiltag, som man gerne vil informere borgere eller andre interessenter om. Det er dog et krav, at det gøres med en forskningsmæssig vinkel.

Opret dig som arrangør

Udfyld arrangørblanketten

Som arrangør er det vigtigt, at du læser dokumentet Obligatorisk læsning for arrangører, hvor vi har samlet en række retningslinjer og praktiske oplysninger, som er vigtige for dig som arrangør.

Hvem deltager?

Forskningens Døgn henvender sig til hele befolkningen og især til dem, der ikke til dagligt er i berøring med forskning og innovation. Du bestemmer selv hvilken målgruppe, du vil henvende dig til, det f.eks. være voksne, familier, gymnasie- og folkeskoleelever, jeres interessenter, klubber eller foreninger.

Hvad kan man lave?

Der er ingen regler for, hvilken type event man kan lave, men typiske event er: 

 • Foredrag og debatter
 • Rundvisninger og udstillinger
 • Forsker-talkshows
 • Forskertorve
 • Hands-on og eksperimenter
 • Science shows
 • Videnskabsteater
 • Borgermøder

Hvilke krav er der?

Der er krav om, at eventet gennemføres inden for Forskningens Døgns formål, og at der formidles forskningsbaseret viden. Hermed menes viden genereret med videnskabelige metoder og gennem videnskabelige processer. Formidlingen kan forestås af forskerne selv, men også af forskerstuderende (ph.d.’er), forsknings- og kulturformidlere samt ansatte medarbejdere ved den afholdende institution/virksomhed, hvis det kan godtgøres, at det er fagligt forsvarligt.

Formidling udført af elever i skoler eller gymnasier anses ikke for at være på forskningsfagligt højt nok niveau og anses derfor ikke for at være fagligt forsvarligt.

Forskningens Døgns formål er at: 

 • Hylde forskningens helt grundlæggende element af ’nysgerrighed’
 • Etablere mødesteder for forskere og befolkning
 • Sætte fokus på, hvordan forskning og innovation er med til at løse samfundets udfordringer
 • Inddrage borgerne i forskning og skabe flere relationer mellem samfund og forskere


Det er tilladt, at mindre dele af eventet ikke direkte relaterer sig til forskning, så længe de primære aktiviteter ligger inden for Forsknings Døgns formål. 

Som udgangspunkt er der krav om, at alle events skal være gratis, der kan dog gives dispensation, hvis lokaliteten er et sted, hvor der normalt tages éntre, eller hvis der er tale om ekstraordinære events. En evt. publikumsbetaling skal tydeligt fremgå af programmet og må ikke overstige de faktiske udgifter til afholdelse af eventet. Det er sekretariatet for Forskningens Døgn, der giver denne dispensation.  

 
Har du spørgsmål til processen, er du altid velkommen til at kontakte sekretariatet.