Bliv arrangør

Bliv arrangør

Alle - også foreninger og privatpersoner - kan arrangere events under Forskningens Døgn. Har I en god idé til en event, læs mere her.

Forskningens Døgn kører fra fredag den 23. april til og med torsdag den 29. april 2021.

Hvad får I ud af det?

Med en event under Forskningens Døgn kan I sætte fokus på jeres forening, institution osv., og I kan få formidlet ny viden eller nye tiltag eller få skabt debat om lokale udfordringer eller andet.

Hvem deltager?

Forskningens Døgn henvender sig til hele befolkningen og især til dem, der ikke til dagligt er i berøring med forskning og innovation. I bestemmer selv, hvilken målgruppe I vil henvende jer til. Det kan f.eks. være voksne, familier, gymnasie- og folkeskoleelever, jeres interessenter, klubber eller foreninger.

Hvad kan man lave?

Der er ingen regler for, hvilken type event man kan lave, men det kan f.eks. være: 

 • Debatter
 • Rundvisninger og udstillinger
 • Forsker-talkshows
 • Forskertorve med stande osv.
 • Hands-on og eksperimenter
 • Science shows
 • Videnskabsteater
 • Borgermøder.

Få mere inspiration her: Sådan skaber du den gode event (pdf)

COVID-19

På grund af corona-situationen opfordres alle til at gøre sine events digitale i 2021. Alternativt, at aktiviteter bliver planlagt, så de bliver så fleksible, at de kan tilpasses den corona-situation, vi måtte have i foråret 2021. Få inspiration til, hvad I skal tænke over her: 

 

Hvilke krav er der?

Eventen skal svare overens med formålet med Forskningens Døgn, og så skal I formidle forskningsbaseret viden. Med forskningsbaseret viden menes viden, der er skabt gennem videnskabelige metoder og gennem videnskabelige processer. Det kan være forskerne selv, der formidler, men det kan også være forskerstuderende (ph.d.’er), forsknings- og kulturformidlere eller ansatte medarbejdere ved den organisation, der afholder eventen, hvis det kan godtgøres, at det er fagligt forsvarligt.

Formidling udført af elever i skoler eller gymnasier anses ikke for at være på forskningsfagligt højt nok niveau og anses derfor ikke for at være fagligt forsvarligt.

Forskningens Døgns formål er at: 

 • Hylde forskningens helt grundlæggende element af ’nysgerrighed’
 • Etablere mødesteder for forskere og befolkning
 • Sætte fokus på, hvordan forskning og innovation er med til at løse samfundets udfordringer
 • Inddrage borgerne i forskning og skabe flere relationer mellem samfund og forskere.

Så længe de primære aktiviteter ligger inden for formålet med Forskningens Døgn, kan mindre dele af eventen være indhold som musik eller lignende, der ikke relaterer sig direkte til forskning. 

Som udgangspunkt skal alle events også være gratis. Der kan dog gives dispensation, hvis lokaliteten er et sted, hvor der normalt tages éntre, eller hvis der er tale om ekstraordinære events. En evt. publikumsbetaling skal fremgå tydeligt af programmet og må ikke overstige de faktiske udgifter til afholdelse af eventen. Det er sekretariatet for Forskningens Døgn, der giver denne dispensation.  

Se alle retningslinjer og praktiske oplysninger i dokumentet "Obligatorisk læsning for arrangører".

I kan søge om at få et tilskud på op til 50.000 kr. til jeres event. Fristen for at søge er den 29. januar 2021, kl.12.00.

I skal være oprettet som arrangør her på forsk.dk og have beskrevet jeres event senest den 24. marts 2021.

Har du spørgsmål til processen, er du altid velkommen til at kontakte sekretariatet på mail: forsk@ufm.dk eller 7231 8075.