Bliv arrangør

Bliv arrangør

Vil du være med til at sætte fokus på forskning og innovation, eller har du en god idé til en event? Så er Forskningens Døgn noget for dig.

Hvad får du ud af det?

Som arrangør kan du med en event under Forskningens Døgn sætte fokus på jeres egen dagsorden. Det kan være lokale udfordringer, styrkepositioner eller nye tiltag, som man gerne vil informere borgere eller andre interessenter om. Det er dog et krav, at det gøres med en forskningsmæssig vinkel.

Opret dig som arrangør

Udfyld arrangørblanketten

Som arrangør er det vigtigt, at du læser dokumentet "Obligatorisk læsning for arrangører", hvor vi har samlet en række retningslinjer og praktiske oplysninger, som er vigtige for dig som arrangør.

Hvem deltager?

Forskningens Døgn henvender sig til hele befolkningen og især til dem, der ikke til dagligt er i berøring med forskning og innovation. Du bestemmer selv, hvilken målgruppe du vil henvende dig til. Det kan f.eks. være voksne, familier, gymnasie- og folkeskoleelever, jeres interessenter, klubber eller foreninger.

Hvad kan man lave?

Der er ingen regler for, hvilken type event man kan lave, men typiske events er: 

 • Debatter
 • Rundvisninger og udstillinger
 • Forsker-talkshows
 • Forskertorve
 • Hands-on og eksperimenter
 • Science shows
 • Videnskabsteater
 • Borgermøder.

Hvilke krav er der?

Der er krav om, at eventen gennemføres inden for Forskningens Døgns formål, og at I formidler forskningsbaseret viden. Med forskningsbaseret viden menes viden, der er genereret med videnskabelige metoder og gennem videnskabelige processer. Det kan være forskerne selv, der formidler, men det kan også være forskerstuderende (ph.d.’er), forsknings- og kulturformidlere samt ansatte medarbejdere ved den institution/virksomhed, der afholder eventen, hvis det kan godtgøres, at det er fagligt forsvarligt.

Formidling udført af elever i skoler eller gymnasier anses ikke for at være på forskningsfagligt højt nok niveau og anses derfor ikke for at være fagligt forsvarligt.

Forskningens Døgns formål er at: 

 • Hylde forskningens helt grundlæggende element af ’nysgerrighed’
 • Etablere mødesteder for forskere og befolkning
 • Sætte fokus på, hvordan forskning og innovation er med til at løse samfundets udfordringer
 • Inddrage borgerne i forskning og skabe flere relationer mellem samfund og forskere.


Mindre dele af en event behøver ikke direkte relatere sig til forskning, så længe de primære aktiviteter ligger inden for formålet med Forskningens Døgn. 

Som udgangspunkt skal alle events være gratis. Der kan dog gives dispensation, hvis lokaliteten er et sted, hvor der normalt tages éntre, eller hvis der er tale om ekstraordinære events. En evt. publikumsbetaling skal fremgå tydeligt af programmet og må ikke overstige de faktiske udgifter til afholdelse af eventen. Det er sekretariatet for Forskningens Døgn, der giver denne dispensation.  

Puljemidler - en mulighed for at få tilskud

Du kan søge om at få et tilskud på op til 50.000 kr. til din event. Fristen er den 31. januar 2020. Se mere under Puljemidler.

 
Har du spørgsmål til processen, er du altid velkommen til at kontakte sekretariatet på mail: forsk@ufm.dk.