Arrangørprofiler

Statens Naturhistoriske Museum

Statens Naturhistoriske Museum er dansk hovedmuseum på det naturhistoriske område. Museet består af Botanisk Have, Geologisk Museum og Zoologisk Museum og er organiseret som et institut under Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Museet opbygger og vedligeholder videnskabelige, naturhistoriske samlinger, forsker i naturhistorie samt formidler forskning og viden om naturhistorie. Især museets udstillinger spiller en stor rolle i formidlingen. Museet deltager i undervisningen af universitetets studerende og tiltrækker mange internationale forskere og studerende.

Steno Diabetes Center

Steno Diabetes Center er specialiseret i behandling, forskning og forebyggelse af diabetes og i uddannelse af sundhedspersonale inden for diabetes.

Struer Bibliotek

Biblioteket er vant til at afholde arrangementer og vi har en formidlende rolle

Sundhedscenter Skive

Sundhedscenter Skive er en del af Skive Sundhedshus, hvor der både er regionale, kommunale og praktiserende læger. Sundhedscenteret er organisatorisk forankret i Skive Kommune og indsatserne er især sundhedsfremme og forebyggelse. Genoptræning og rehabilitering.

Sundhedsteamet, Syddjurs Kommune

Sundhedsteamet er en enhed under Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet holder til i Sundhedshuset og arbejder for at få sundhed formidlet og ud og leve blandt kommunes borgere gennem sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter.

Syddansk Universitet

Syddansk Universitet er en forsknings- og uddannelsesinstitution beliggende på forskellige lokationer i primært Syddanmark men ligeledes Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Sygehus Sønderjylland

På Sygehus Sønderjylland har vi en klar strategi, som vi kalder Kvalitet Døgnet Rundt. I strategien er der fire visioner, og dem bruger vi aktivt i vores arbejde. Vi har valgt at bruge fire kalenderår på at folde visionerne ud og bruge dem til at skabe kvalitet for vores patienter, idet vi mener, at det er vores vigtigste opgave som sygehus. Vores visioner er: Tilfredse patienter Sund økonomi Gode medarbejdere Kreativ udvikling Ét sygehus – tre matrikler Sygehus Sønderjylland er ét samlet sygehus, og vi har adresse og aktiviteter på tre forskellige matrikler. I Aabenraa modtager vi fortrinsvis akut syge eller tilskadekomne patienter samt børn, unge, gravide og fødende. I Sønderborg har vi i vid udstrækning patienter, som får foretaget planlagte sammedagskirurgiske indgreb eller behandling og kontrol for kroniske lidelser, og på sygehuset i Tønder er vi specialiseret i at udrede patienterne og lægge en plan for behandling samme dag. På alle tre matrikler behandler vi tilskadekomne i lokalområdet, og vi har ambulante behandlings- og undersøgelsestilbud

Tagensbo kirke

Tagensbo kirke har gennem flere år haft glæde af at kunne tilbyde højt kvalificerede og differencerede foredrag for bebor i København NV

Thorvaldsens Museum

Thorvaldsens Museum er det eneste sted i verden, hvor du samlet kan se alle værker af billedhuggeren Bertel Thorvaldsen (1770-1844), Danmarks første verdensstjerne. Gå på opdagelse i Bindesbølls særprægede bygning fra 1848 og se også Thorvaldsens omfattende maleri- og antiksamling.

Thy Uddannelsescenter

Tag en kvu/mvu-uddannelse i Thy i Thy Uddannelsescenter. Læs her til sygeplejerske, pædagog, finans- og markedsføringsøkonom eller pædagogisk assistent. Desuden mulighed for efter- og videreuddannelse på flere niveauer. Et hus til undervisning, men også til at afholde møder, kurser og konferencer.

Time Perspective Network

We are a network of enthusiasts, who are interested in the concept of time. Diversity of approaches, unity of passion. Join the conversation!

Tradium Retail&Management

Tradium Retail & Management er Erhvervsskolen Tradiums specialistafdeling, der målretter elevuddannelser og efteruddannelser inden for detail og ledelse.

Tycho Brahe Planetarium

Tycho Brahe Planetarium har i mere end 25 år formidlet viden om astronomi og rumfart til hele Danmarks befolkning. Fra vores bygning ved søerne i København kan man tage på en rumrejse fra de dybeste have på kloden og til de fjerneste galakser i universet.

Ubberup Højskole

Ubberup Højskole er en Livsstils højskole under de almene højskoler I Danmark.

VerdensKulturCentret

VerdensKulturCentret er et bydækkende kulturhus med fokus på mangfoldighed og interkultur.

Viborg Museum

Viborg Museum er et kulturhistorisk museum, som har Viborg Kommune som ansvarsområde. Vi forsker og formidler i Viborgs historie gennem mere end 10.000 år.