Arrangørprofiler

Museum Sønderjylland Gram Lergrav

Museum Sønderjylland, Naturhistorie og Palæontologi er Museum Sønderjyllands naturhistoriske afdeling, hvis speciale er de Sen miocæne hvaler, der findes i det 10 millioner år gamle Gram ler i Gram Lergrav. Museet rummer en af Europas største samlinger af fossile hvaler.

Museum Sønderjylland- Arkæologi Haderslev

Sønderjyllands arkæologiske museum og museum for oldtid og middelalder. Museet graver i de fire sønderjyske kommuner samt Kolding Kommune. Museet foretager mere end 40 udgravninger om året og har tilsyn med ca. 2200 fortidsminder fordelt over hele Sønderjylland og i Kolding og Fredericia kommuner. I Haderslev ligger museet. I udstillingerne kan man bl.a. se Danmarks ældste grav og længste bronzealderegekiste og finde historien om landets største bronzealderhus, samt se de flotte fund fra våbenofringerne i Ejsbøl Mose.

Naturhistorisk Museum Aarhus

Naturhistorisk Museum Aarhus er Danmarks næststørste museum af sin slags (efter Statens Naturhistoriske Museum i København). Museet har omfattende samlinger af Insekter, andre hvirvelløse dyr, hvirveldyr (hovedsageligt knogler, fjer og skind), animalske spor og lyd. Samlingerne er fokuseret på Danmark, men vi har også vigtige samlinger fra resten af Europa, Grønland og Afrika. Samlingerne er således af både national og international betydning. Museets forskning tager udgangspunkt i samlingerne og fokuserer i høj grad på dansk biodiversitet i et europæisk perspektiv.

Naturvidenskabernes Hus

Naturvidenskabernes Hus er et non-profit udviklings- og besøgscenter. Vi udvikler anvendelsesorienteret og autentisk undervisning, der skal inspirere flere unge til at vælge en uddannelse inden for naturvidenskab og teknologi til gavn for erhvervslivet, samfundet og en fælles bæredygtig fremtid.

Niels Bohr Institutet

Niels Bohr Institutet varetager forskning og undervisning i fysik, astronomi mv. ved Københavns Universitet

Novo Nordisk

Novo Nordisk er en global lægemiddelvirksomhed, som igennem mere end 90 år har stået for innovation og lederskab indenfor diabetesbehandling.

Nyborg Bibliotek

Folkebibliotek i Nyborg der laver forskningens døgn i samarbejde med Nyborg Slot

Nyborg Slot/Østfyns Museer

Nyborg Slot & Borgmestergården er en afdeling under Østfyns Museer. Nyborg Slot er Danmarks ældst bevarede kongeborg grundlagt omkring 1170. Den har dannet rammen om Danehoffet og fungerede som residensslot for kongerne i første del af 1500-tallet, da Nyborg blev landets første egentlige hovedstad. Sammen med Borgmestergården iscenesætter det hele de byrum som kongerne skabte til iscenesættelse af kongemagten efter indførelsen af Reformationen i Danmark. Her fortælles historien om Nyborg som Danmarks Riges Hjerte, politisk, militært og infrastrukturelt knudepunkt, der har bundet Danmark sammen i mere end 800 år.

Odsherred Kommune

Odsherred er for folk, der har taget et aktivt valg om at leve det gode liv midt i Danmark. Det gør vi i en unik natur, der sætter tankerne i bevægelse og inspirerer dem, der vil udvikle måden, vi lever, oplever, arbejder og driver virksomhed på. Istidslandskabet, kysterne, kunstnerne, råvarerne og kulturhistorien er vores styrker og stolthed. Og her er naturen ikke noget, man tager på udflugt til. Det er noget, man åbner døren til. Det er der mange, der har fundet ud af. I sæsonen får de 33.000 borgere i vores 12 by- og landsbysamfund besøg af over 100.000 fritidshusejere og turister. Det gør egnen til Danmarks største fritidskommune med et liv og et fællesskab, som appellerer til aktivitet hele året.

Opfinderrådgivningen, Teknologisk Institut

Opfinderrådgivningen er til for alle borgere, der bor i Danmark og er en del af erhvervsfremmesystemet. Vi hjælper dig med at skabe, validere og kommercialisere dine ideer og opfindelser. Vores foretrukne forretningsmodel er at hjælpe dig med at licensere din idé til en eksisterende virksomhed. Vi er eksperter i licensering. Opfinderrådgivningen hører hjemme på Teknologisk Institut, som har åbnet idé- og modelværkstedet Fablab TI på adressen, Rådgivningen er fortrolig og gratis. Opfinderrådgivningen er finansieret af Styrelsen for Forskning og Innovation.

Professionshøjskolen UCC

UCC er en af Danmarks største udbydere af lærer- og pædagoguddannelser og efter- og videreuddannelser inden for vores felt. Vi uddanner desuden sygeplejersker, fysioterapeuter, psykomotoriske terapeuter, tegnsprogstolke og tekstilformidlere.