Klima på menuen - et forløb for 7.-9. klasser

Klima på menuen - et forløb for 7.-9. klasser

Klima på menuen er bygget op som et fællesfagligt undervisningsmateriale, der giver elever i 7-9. klasse et indblik i madens livscyklus – fra jord til bord og tilbage igen. Fokus er på, hvad madens klimaaftryk er, hvad madspild er, og på de ressourcer, der findes i madaffald.

Materialet til Klima på menuen består af en lærervejledning og et elevmateriale. Lærervejledningen er en guide til lærerne, hvor det beskrives, hvordan der kan arbejdes med materialet i et fællesfagligt forløb. Lærervejledningen indeholder en beskrivelse af den fællesfaglige elevproces samt procesorienterede arbejdsark til eleverne.

Elevmaterialet består af fire hæfter:

  • et fælles introduktionshæfte
  • et temahæfte om klimavenlig mad
  • et temahæfte om madspild
  • et temahæfte om madaffald.

Introduktion 

Introduktionshæftet indeholder den faglige baggrundsviden, eleverne har brug for for at kunne arbejde med temahæfterne – uanset om de vælger at arbejde med klimavenlig mad, madspild eller madaffald. Eleverne introduceres til drivhuseffekten og carbonkredsløbet, der sættes i relation til fødevarer. Derudover indeholder introduktionshæftet forslag til øvelser og eksperimenter, eleverne kan arbejde med.

Klimavenlig mad

I temahæftet om klimavenlig mad møder eleverne Morten Wendler Jørgensen, der har sin daglige gang på Københavns Universitet, hvor han forsker i muligheder og barrierer for at få folk til at spise klimavenligt. Eleverne præsenteres for begrebet klimaaftryk, og hvorfor dette varierer fra fødevaretype til fødevaretype. Der sættes fokus på fødevarekæden, hvor der dykkes ned i selve produktionen af fødevarer, transporten af fødevarer og emballeringen af fødevarer. Endelig indeholder temahæftet gode råd til, hvad man selv kan gøre for at mindske klimaaftrykket fra fødevarer. Temahæftet indeholder derudover forslag til øvelser og eksperimenter, eleverne kan arbejde med.

Hvad er klimaaftryk, og hvorfor er det så svært at spise klimavenligt?

Hør, hvad Morten Wendler Jørgensen forsker i, og hvad det er for en opgave, han giver til elever i Klima på menuen:

I temahæftet om madspild møder eleverne Stine Rosenlund Hansen, der har sin daglige gang på Roskilde Universitet, hvor hun forsker i, hvordan madspild kan minimeres i forbindelse med offentlige indkøb. Eleverne præsenteres for, hvad madspild overhovedet er, hvor meget mad, der årligt smides ud, og hvorfor vi smider mad ud. Der sættes fokus på, hvorfor madspild er et problem, og der dykkes ned i alle de ressourcer, der går til spilde, når vi smider maden ud i stedet for at spise den. Endelig indeholder temahæftet gode råd til, hvad man selv kan gøre for at mindske madspild. Temahæftet indeholder derudover forslag til øvelser og eksperimenter, eleverne kan arbejde med.

Hvordan kan vi dyrke mad på en mere bæredygtig måde?

Stine Rosenlund Hansen præsenterer sin forskning og stiller en opgave til eleverne i Klima på menuen:

 

Madaffald

I temahæftet om madaffald møder eleverne Jens Bo Holm-Nielsen, der til dagligt forsker i biogas ved Aalborg Universitet. Eleverne præsenteres for, hvad madaffald er, og hvad madaffald kan bruges til. Der sættes fokus på de ressourcer, madaffald indeholder, som kan udnyttes, hvis ellers madaffaldet håndteres korrekt – enten ved at kompostere madaffaldet, så det kan blive til gødning eller ved at frasortere det, så det på biogasanlæg kan omdannes til biogas og gødning. Endelig indeholder temahæftet nogle gode råd til, hvad man selv kan gøre for at udnytte ressourcerne i madaffald. Temahæftet indeholder derudover forslag til øvelser og eksperimenter, eleverne kan arbejde med. 

Hvordan danner vi den bedste biogas, og hvorfor er biogas godt?

Jens Bo Holm-Nielsen forsker i biogas og stiller eleverne i Klima på menuen en opgave: