Undervisningsmateriale om forbrug og klimaaftryk

Undervisningsmateriale om forbrug og klimaaftryk

"Bliv Klog på Klimavenlige Vaner - en hverdag med mad elektronik og tøj" er et elevinddragende og løsningsorienteret undervisningsmateriale for 5.-7. klasse.

Materialet sætter fokus på klimapåvirkningen fra forbrugskategorierne mad, elektronik og tøj og tager afsæt i korte fagtekster, praktiske aktiviteter og explainer-videoer. Eleverne klædes på til selv at agere forskere for at blive klogere på - og udfordre - egne og andres forbrugsvaner med udgangspunkt i ny forskning og viden om emnerne.

  • Klassetrin: Mellemtrin og udskoling
  • Fag: Natur/teknologi samt som flerfagligt forløb med danske, historie, matematik, håndværk og design og madkundskab
  • Varighed: Et temakapitel er estimeret til 8-12 timer (a 45 min.)
  • Fleksibitet: Undervisningen kan tage udgangspunkt i ét tema, eller klassen kan arbejde med forskellige temaer.


Se eksempel på en explainer-video:

Det er den grønne tænketank CONCITO, der med sparring fra Videnskab.dk har udviklet materialet for Forskningens Døgn.

Materialets temaer

Elevmaterialet består af fire selvstændige temakapitler:

Indhold

Introduktionen giver eleverne en grundlæggende indføring i klimaforandringer, bæredygtighed og koblingen til forbrug. Efterfølgende kan eleverne arbejde videre med et eller flere af temaerne mad, elektronik eller tøj.

I de tre temaer får eleverne indsigt i direkte relaterbare forbrugskategorier, som alle har stor betydning for vores klimaaftrykket fra vores vaner.   

Eleverne introduceres for forskellige forskningsmetoder som interview og dagbog, som de skal bruge til at undersøge egne og andres forbrugsvaner. Herefter skal de dele deres viden med hinanden bl.a. via statistik, samtaleøvelser og bevægelse. 

Materialet har tilknyttede praksisøvelser, der er tiltænkt fagene madkundskab og håndværk og design. Eleverne introduceres her til at lave mere klimavenlig mad og afprøve og udvikle reparation eller upcycling af tøj.

Tema 1: En hverdag med mad - print elevark og øvelser

Tema 2: En hverdag med elektronik - print elevark og øvelser

 Tema 3: En hverdag med tøj - print elevark og øvelser

Lærer-materialer

Lærervejledningen er en didaktisk guide, som beskriver, hvordan I kan arbejde med materialet, og hvorfor det giver god mening at blive klog på klimavenlige vaner:

Hent figurerne fra materialet, så de kan præsenteres for klassen:

Natur/teknologi er det gennemgående fag i alle temakapitler. Materialet kan derudover anvendes i forbindelse med tværfaglige forløb eller temauger, hvor flere fagligheder sættes i spil. Tabellen giver et overblik over, hvor i materialet der er indhold målrettet de enkelte fagligheder:

Besøg af frivillige fra Klimaambassaden

Den grønne tænketank CONCITO's Klimaambassade arbejder med at understøtte grøn dannelse i undervisningen. bl.a. ud fra en ung-til-ung- tilgang, hvor de uddanner frivillige Klimaambassadører, som bistår og faciliterer CONCITO's projekter på skoler.

Som et ekstra tilbud til undervisningsmaterialet kan jeres skoIe få et besøg af en frivillig fra Klimaambassaden. Besøget vil bestå af en workshop eller et oplæg på jeres skole, hvor der tages afsæt i materialet.

Skoleworkshoppen bygges op omkring en ung-til-ung-metodisk tilgang, hvor Klimaambassadørerne agerer rollemodeller og tager udgangspunkt i løsninger og dilemmaer ved at være ung og øve sig i at forbruge bæredygtigt i hverdagen. I workshoppen vil der være en kombination af virkelighedsnære opgavetyper og innovative arbejdsmetoder, der både har til formål at give eleverne ny viden samt inspirere dem til at undersøge og bruge deres viden i praksis.

Er I interesserede i et besøg, kan I kontakte Klimaambassaden via CONCITO's hjemmeside: