Bliv Klog på Klimavenlige Vaner – en hverdag med mad, elektronik og tøj er et undervisningsmateriale for 5.-6. klasser.

Bliv Klog på Klimavenlige Vaner – en hverdag med mad, elektronik og tøj er et undervisningsmateriale for 5.-6. klasser.

Materialet er elevinddragende og løsningsorienteret og består af spændende fagtekster, videoer og øvelser for eleverne samt af en lærervejledning.

Bliv Klog på Klimavenlige Vaner sætter fokus på klimapåvirkningen fra forbrugskategorierne mad, elektronik og tøj. Det er digitalt og giver eleverne den nyeste forskning og viden om emnerne og klæder dem på til selv at kunne agere forskere, som skal udforske og udfordre egne og andres forbrugsvaner.

Det er den grønne tænketank CONCITO, der med sparring fra Videnskab.dk har udviklet materialet for Forskningens Døgn.

Et fleksibelt materiale

Bliv Klog på Klimavenlige Vaner kan både bruges i et fagfagligt forløb, et tværfagligt forløb, en projektuge om klima og bæredygtighed eller lignende.

Materialet berører fagene dansk, natur/teknologi, matematik, madkundskab og håndværk og design og de kompetenceområder, der er knyttet til fagene i Fælles Mål. 

Som lærer kan du arbejde med temaerne uafhængigt af hinanden og på forskellige niveauer:

  • Arbejd med kun et tema
  • Arbejd med alle tre temaer
  • Arbejd med alle tre temaer samtidigt i grupper på tværs af klassen.

Der opfordres til, at alle typer forløb tager afsæt i "Introduktion: Klimaforandringer, Forbrug og Vaner", da eleverne her opnår grundlæggende forståelse for klimaforandringer, bæredygtighed og koblingen til forbrug.

Lærervejledning

Materialet består af et temaopdelt elevmateriale og en lærervejledning. Lærervejledningen er en didaktisk guide, som beskriver, hvordan I kan arbejde med materialet, og hvorfor det giver god mening at blive klog på klimavenlige vaner.

Elevmateriale

Elevmaterialet består af fagtekster, videoer og øvelser fordelt på fire forskellige elementer:

  • En introduktion til klimaforandringer, forbrug og vaner
  • Et tema om mad
  • Et tema om elektronik
  • Et tema om tøj.

Introduktionen

Introduktionen giver eleverne en grundlæggende indføring i klimaforandringer, bæredygtighed og koblingen til forbrug. Indføringen har eleverne brug for for at kunne arbejde videre med temaerne – uanset om de vælger at arbejde med mad, elektronik eller tøj. Gennem spændende fagtekster, videoer og øvelser bliver eleverne klogere på, hvordan vi gennem vores vaner påvirker klimaet.


Se eksempel på en explainer-video - her elev-introduktion til materialet:

Temaerne mad, elektronik og tøj

I de tre temaer får eleverne stor indsigt i tre store og relaterbare forbrugskategoriers klimaaftryk, nemlig mad, elektronik og tøj.                 

Eleverne introduceres for forskellige forskningsmetoder som interview og dagbog, som de skal bruge til at undersøge egne og andres forbrugsvaner. Herefter skal de dele deres forskning med hinanden bl.a. via Cooperative Learning- tilgangen, hvor eleverne opfordres til at tale sammen og interagere i bevægelsesøvelser. Eleverne skal også arbejde med deres indsamlede data, bl.a. i søjlediagrammer, og de skal eksperimentere med at udfordre, og måske sågar ændre, hinandens vaner.

Materialet har tilknyttede praksisøvelser, der er tiltænkt fagene madkundskab og håndværk og design. Eleverne introduceres her til at lave mere klimavenlig mad og afprøve og udvikle reparation eller upcycling af tøj.

Tema: En hverdag med mad
En hverdag med mad.PNG


Elevark (til udprint):


Praksisøvelse: 


Regneark:

 

Tema: En hverdag med elektronik

En hverdag med elektronik.PNG

Elevark (til udprint) 

Regneark

 

Tema: En hverdag med tøj

En hverdag med tøj.PNG

Elevark (til udprint)

 

Praksisøvelse


Regneark

Besøg af frivillige fra Klimaambassaden

Den grønne tænketank CONCITO's Klimaambassade arbejder med at understøtte grøn dannelse i undervisningen. bl.a. ud fra en ung-til-ung- tilgang, hvor de uddanner frivillige Klimaambassadører, som bistår og faciliterer CONCITO's projekter på skoler.

Som et ekstra tilbud til undervisningsmaterialet kan jeres skoIe få et besøg af en frivillig fra Klimaambassaden. Besøget vil bestå af en workshop eller et oplæg på jeres skole, hvor der tages afsæt i materialet.

Skoleworkshoppen bygges op omkring en ung-til-ung-metodisk tilgang, hvor Klimaambassadørerne agerer rollemodeller og tager udgangspunkt i løsninger og dilemmaer ved at være ung og øve sig i at forbruge bæredygtigt i hverdagen. I workshoppen vil der være en kombination af virkelighedsnære opgavetyper og innovative arbejdsmetoder, der både har til formål at give eleverne ny viden samt inspirere dem til at undersøge og bruge deres viden i praksis.

Er I interesserede i et besøg, kan I kontakte Klimaambassaden via CONCITO's hjemmeside: